Skip to main content

Návrh

Studie

Nese hlavní ideu návrhu, obsahuje výkres situace, případně řezopohledy či vizualizace. Architektonická studie je předprojektová část dokumentace dokládající koncepční tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení objektu, jejímž smyslem a účelem je vzájemné ujasnění si záměrů a stavebního programu mezi klientem a architektem a ověření proveditelnosti stavebního programu ve zvoleném území.

Prováděcí projekt

Obsahuje výkres situace, řezy, specifikace materiálů, výkaz výměr a slepý rozpočet. Slouží jako podklad pro realizaci zahradně-architektonického díla.