Skip to main content

O mně

Vystudoval jsem obor Zahradní a krajinářská architektura na Mendelově univerzitě v Brně. Během studia jsem absolvoval semestrální studijní stáž na Oulu University of Applied Sciences ve Finsku, na fakultě Krajinného plánování.

Dále pak půlroční pracovní stáž v  projekčním ateliéru Aurora Landskap v Norské Altě. Po studiu jsem pracoval v realizační firmě v Norsku a poté pracoval v oboru Ochrana přírody a krajiny.

Pro Německý Svaz Ochránců Přírody (NABU) jsem absolvoval čtyřměsíční pracovní stáž v Bahir Daru, Etiopii, kde jsem se zapojil do procesu zřizování Biosférické rezervace na jezeře Tana (https://en.nabu.de/news). Při své práci v zahradní a krajinářské tvorbě kladu důraz na přírodě blízké postupy a ekologii.

Zahradní architekt Radim Živocký