Skip to main content
Radim Živocký - návrh městské zahrady

Městská zahrada v Brně

Dispozice zpevněných ploch je navržena tak, aby plnila požadavky investora na okružní dráhu pro jízdu dětí na koloběžce. Za tímto účelem je navržena velkoformátová dlažba, v jejímž vnitřním prostoru se nachází plocha, která je osázena ovocnými dřevinami zapěstovanými do forem mnohokmenu s podrostem jak okrasných, tak užitkových rostlin.

Celý prostor je koncipován v křivkách, které prostor nepravidelně člení a tím jej opticky zvětšují. Listnaté opadavé dřeviny v budoucnu vytvoří bloudivý stín a dodají místu příjemné mikroklima. Před opěrnou zeď, která dělí horní a dolní dvůr, jsou navrženy dvě úrovně vyvýšených záhonů. Ty tvoří kaskádu, která zjemňuje terénní rozdíl.

Spodní záhon má širší stěnu, která zároveň funguje jako lavička. Pod ní je situováno pískoviště pro děti. Horní dvůr je definován několika funkcemi. Nachází se zde prostor k organizaci rodinných oslav, prostor pod hrušní je zamulčován štěrkem totožné frakce a barvy jako ve spodním dvoře a slouží jako možné rozšíření socializačního prostoru. Tuto část obklopují užitkové záhony. Západní hranice horního dvora je uzavřena pletivovým plotem, který je popnut vinnou révou. Při východní hranici pozemku se nachází úzký záhon pro pěstování bobulovin a sloupovitých kultivarů ovocných dřevin.

Radim Živocký - návrh městské zahrady
Radim Živocký - návrh městské zahrady
Spodní dvůr je členěn do nepravidelných tvarů pochozích ploch, což opticky zvětšuje prostor.
Radim Živocký - návrh městské zahrady

Vícekmenné ovocné keře vytváří bloudivý stín. Před opěrnou zeď jsou navrženy vyvýšené záhony, které zjemňují terénní rozdíl.

Reference

"Díky Radimově odbornému a hlavně trpělivému přístupu jsme si mohli ujasnit, co vlastně od proměny našeho dvora chceme. Z několika vizí jsme vybrali jednu, která nás oslovila. Tu Radim dopracoval do vkusného a hlavně praktického návrhu. Nemůžeme se dočkat, až jej zrealizujeme!"

Valešovi, Brno