Skip to main content
  • Radim Živocký - Návrh zahrady
  • Radim Živocký - Návrh zahrady

Moderní zahrada u Brna

Okolí parkovací plochy je navrženo tak, aby vkusně reprezentovalo a uvádělo uživatele do zahrady. Pro zvýraznění jasných linek je v prvním plánu použit štěrkový mulč, do kterého jsou řídce vysazeny nízké traviny. V druhém plánu je použita květnatá louka, která svou neuspořádaností kontrastuje s architektonicky čistou plochou štěrkového mulče a zakrývá nerovný terén a dvě obslužné šachty. Ve svahu je použita okrasná travina, která se i v nejjemnějším vánku vlní a vytváří tak spolu s valouny imitaci vodní kaskády, která se rozlévá kolem schodiště.

Při výstupu nad pomyslný zelený vodopád, se uživatel dostává do další části, která slouží jako komunikace propojující parkoviště s pobytovou částí zahrady. Pochozí plocha je totožná s plochou terasy před domem, dřevěná prkna jsou orientována tak, aby úzký prostor opticky rozšiřovala. Vegetace v této části imituje stinný okraj lesa. Za každým svítidlem je umístěn pérovník pštrosí, který je při večeřích v jídelně nasvětlen a tvoří tak zelené pochodně. Prkenný plot je popnut loubincem trojlaločným, který vytváří proměnlivé plátno (na podzim barví do červena) na kterém vyniknou bílé vertikály navržených bříz.

Uživatel vychází z "lesa" a dostává se na mýtinu plnou slunce. Otevírá se před ním trávník, která slouží dětem volné hře. Prochází na zpevněnou plochu před domem, která tvoří venkovní obývací pokoj. Po průchodu záhonem s vonnými trvalkami se dostáváme k bazénu, kde je díky pergole možno spočinout ve stínu u vody, nebo večer rozdělat oheň bezprostředně u vodní hladiny. Studna i přístřešek na dřevo jsou obloženy hranoly, které podtrhují horizontální přehlednost a architektonickou čistotu zahrady. Intimní prostor bazénu kryje od sousedních pozemků živý plot z habru.

V zadní části zahrady se nachází pravidelný rastr ovocných stromů, který vizuálně rozpouští zahradu do okolní krajiny. Stromy částečně zakrývají produkční plochy záhonů, oko jen tuší pravidelné obrysy vyvýšených záhonů nad opěrnou zídkou, která je do návrhu zakomponována. V podrostu ovocných dřevin se opakuje prvek květnaté louky a v pozadí zahradu opět uzavírá habrový živý plot.

výkres situace
Vegetace před jídelnou imituje stinný okraj lesa. Za každým svítidlem je umístěn pérovník pštrosí, který je při večeřích nasvětlen a tvoří tak zelené pochodně. Prkenný plot je porosten loubincem trojlaločným který, díky svému podzimnímu zbarvení, vytváří proměnlivé plátno na kterém vyniknou bílé vertikály navržených bříz.
Při průchodu záhonem s vonnými trvalkami se dostáváme k bazénu, kde je možné spočinout přímo u vody ve stinné pergole.