Skip to main content
  • Radim Živocký - Návrh zahrady s jezírkem
  • Radim Živocký - Návrh zahrady s jezírkem

Oáza v zahrádkářské kolonii

Rekonstrukce pozemku v klasické zahrádkářské kolonii spočívá v realizaci celoročně obytné chaty s bazénem. V jižní části zahrady se nachází pravidelný rastr ovocných stromů, a produkčně využívaných záhonů. Stávající ovocné dřeviny pomáhají vizuálně rozpustit zahradu do okolní krajiny a pohledově skrýt parkovací plochu pro stání aut. Stromy částečně zakrývají produkční plochy záhonů a v pozadí zahradu opět uzavírá habrový živý plot. Dominantou je navržená soliterní dřevina - Liquidambar stiraciflua ‘Worplesdon‘. V této části je také umístěna jímka, která je takto přístupná pro pravidelné vyvážení kalu.

Užitková a pobytová část zahrady je rozdělena měkkou nekontrastní linií. Ta má formu řady vyvýšených záhonů, které jsou vsazeny do záhonů okrasných. Přechod mezi těmito dvěma částmi je nenásilný díky opakujícímu se jednotícímu prvku ve formě vyvýšených záhonů. Ty slouží pro pěstování sezonního ovoce i pro trvalé pěstování lečivých rotlin, které jsou aromatické a jejich vůně zpříjemňují pobyt u bazénu. Záhony rovněž zmírňují terénní zlom mezi pobytovou plochou a užitkovou zahradou.

Pobytová část rozšiřuje interiér obytného objektu. Prostřednictvím terénní modelace a plného laťkového plotu je zde vytvořen intimní prostor pro odpočinek ve stínu, který je lemován trvalkovým záhonem s keři. Pro podtržení "ochlazovací" funkce tohoto prostoru, je použita velkoformátová kamenná dlažba a stínící plachta. Kontrastem stinné části je otevřená terasa s bazénem, která slouží k pobytu na slunci.

Na terasu navazuje otevřený trávník, jehož funkce se může měnit v závislosti na aktuální potřebě rodiny. Plochu trávníku člení volně vysázené dřeviny a soliterní strom (Liquidambar stiraciflua ‘Gum Ball‘). Do východního rohu pozemku je situován skleník.

Řezopohled A - A’

Řezopohled B - B’

Realizace chaty, která je nově napojena na septik umožňuje dlouhodobý pobyt pro rodinu investora, která bydlí v nedalekém bytě. U chaty je navržen bazén s dřevěnou terasou.
Pobytový prostor v blízkosti navrženého bazénu je od okolních pozemků vizuálně oddělen dřevěným laťkovým plotem. Místo zpříjemňují výsadby keřů s trvalkovým podrostem.
Před obytný objekt je navržen zavlažovaný trávník s volnou výsadbou keřů a skleník.