Skip to main content
Radim Živocký - Návrh skleněné kavárny Valtice

Skleněná kavárna ve Valticích

Koncept je založen na jednoduchosti až minimalistické strohosti, čistotě materiálů a kontrastu mezi člověkem vytvořenými hodnotami a nespoutaností přírodních prvků. Skleník má v sezoně funkci kavárny. Jednotlivá místa pro posezení jsou odděleny panely z litého betonu, které vytváří intimnější místa a člení prostor skleníku. Betonové panely mají podobu rozvětvených dřevin a fungují zároveň jako nosné konstrukce, nahrazující ocelové sloupy. Stoly s židlemi a obslužný pult jsou vyrobeny z masivu. Nábytek je snadno demontovatelný a manipulovatelný. Celkovou uhlazenost a dispoziční umírněnost narušuje vodní tok doplněný bujnou vegetací. Skrze své nepravidelné a křivolaké půdorysné členění symbolizuje nespoutanost přírody a vnáší tak do kompozice určité napětí.

Koryto vodního toku je 20 cm hluboké, je vybaveno drenážní vrstvou z hrubozrnného štěrku čímž umožňuje pěstování vegetace. Koryto je překryto pochozím materiálem ve formě kovového pororoštu. Skrze oka prorůstá rostlina Cyperus involucratus. Ta má minimální nároky na pěstování a svou jednoduchou strukturou se dobře hodí k betonovým panelům i do celkové kompozice. Dále vytváří příjemnou kombinaci bílého betonu a zelené. Voda, která koluje celým objektem, začíná vodní kaskádou a zvukově tak podbarvuje prostředí.

Radim Živocký - Návrh skleněné kavárny Valtice
Radim Živocký - Návrh skleněné kavárny Valtice
Příčný řezopohled - řezy nosnými betonovými konstrukcemi ve tvaru rozvětveného stromu
Radim Živocký - Návrh skleněné kavárny Valtice
Podélný řezopohled - pohled na vodní kaskádu (vpravo)