Skip to main content
Radim Živocký návrh zahrady pro strojaře

Zahrada pro strojaře

Místo s výhledem na kopce typické pro Valašskou krajinu, do které je zasazena moderně funkcionalistická vila. Zahrada má být místem pro aktivní relaxaci technicky založených investorů. Svou dispozicí kontrastuje pravoúhlému členění domu. Terén je rozdělen do třech úrovní.

První úroveň navazuje na jižně orientovanou prosklenou fasádu domu a nachází se zde intenzivně udržovaný parterový trávník, který je po bocích lemován trvalkovými záhony s jarními cibulovinami a okrasnými keři. V záhonech jsou náhodně rozmístěny pískovcové balvany, které mají investorům evokovat jejich oblíbené dovolenkové destinace. Druhá úroveň je tvořena květnatým trávníkem se skalkou, u které je umístěna lavička.

Třetí úroveň tvoří prostor užitkové zahrady. Nachází se zde skleník, kompost a ovocné zákrsky. Do svahu jsou zapuštěny tři betonové vyvýšené záhony pro pohodlné pěstování zeleniny.

výkres situace
Radim Živocký návrh zahrady pro strojaře

Výhled z vily na protější kopec, který rámují výsadby stálezelených jehličnanů s předsadbou trvalek a okrasných travin.

Radim Živocký návrh zahrady pro strojaře

Druhé patro zahrady je tvořeno kombinací květnatého trávníku a skalky.

Radim Živocký návrh zahrady pro strojaře

Před okna kuchyně a ložnice jsou situovány trvalkové záhony, kde v průběhu vegetace nakvétají okrasné rostliny.

Radim Živocký návrh zahrady pro strojaře

Reference

"Chtěli jsme, aby nám zahrada připomínala místa našich dovolených. Již po předložení prvotního návrhu bylo jasné, že naše přání bude splněno. Při realizaci svépomocí, jsme velmi ocenili, že k nám Radim přijel poradit i pomoct. Vše ještě není dokončeno, již nyní je nám ale jasné, že to bude zahrada, kterou jsme si vysnili. Toho bychom bez zkušeného zahradního architekta nebyli schopni nikdy dosáhnout."

Podešvovi, Vsetín