Skip to main content
Radim Živocký - Návrh zahrady s vodopádem

Zahrada s vodopádem

Obývací pokoj je rozšířen prostřednictvím soustavy teras a vodního prvku. Ten má podobu kaskád, kterými se voda přelévá do stávajícího jezírka. Kaskády mají formu kvádrů, čímž místo získává čistý architektonický design. Schodiště je oproti původnímu stavu rozšířeno a obloženo stejnou horninou jako kaskády. Rozšířením horní terasy je nová terasa pod schodištěm, která má půdorys obdélníku. Obdélník ruší volný tvar jezírka, které tak lépe zapadá do nového konceptu pravých úhlů. Navazující štěrková plocha, slouží k pobytu u otevřeného ohně. Její prostor je lemován trvalkovými výsadbami, které místo oddělují od zbytku zahrady. Ze západu je místo skryto stálezeleným živým plotem. Prostor plaveckého bazénu je od východní sousední hranice oddělen výsadbou stálezelených stromů s podrostem okrasných travin. Mezi domem a bazénem je umístěn vyvýšený záhon. V něm kvetoucí cibuloviny a trvalky, fungují jako polotransparentní filtr v pohledu z interiéru na plavecký bazén.

Trávník, který uzavírá zahradu z jihu, je rekonstruován do obdélníku. Část zastíněného trávníku je přeměněna na záhon stínomilných trvalek, na který navazuje štěrková rohož pro pohodlný pohyb u zadního vstupu. Branka je vytvořena ze stejného materiálu, který je použit pro obložení kůlny. Z východní strany zahradu opticky uzavírá dřevník, za který je v pohledu od domu schováno stávající tepelné čerpadlo a dokovací stanice pro robotickou sekačku.

Radim Živocký - Návrh zahrady s vodopádem
Radim Živocký - Návrh zahrady s vodopádem
Prostor proskleného obývacího pokoje je v létě rozšířen na dvě terasy, kolem kterých proudí voda kaskádami.
Radim Živocký - Návrh zahrady s vodopádem
Rostliny ve vyvýšeném záhoně před prosklenou přístavbou fungují v pohledu na bazén jako barevný filtr, který se v průběhu sezony mění.
Radim Živocký - Návrh zahrady s vodopádem
Radim Živocký - Návrh zahrady s vodopádem
Radim Živocký - Návrh zahrady s vodopádem
Radim Živocký - Návrh zahrady s vodopádem
Trvalkové záhony ohraničují místo pro grilování a otevřený oheň.
Radim Živocký - Návrh zahrady s vodopádem
Stínomilné rostliny a obdélníkový trávník uzavírají zahradu z jihu.