Skip to main content
Radim Živocký návrh zahrady

Zahrada ve starém sadu

V prostředí typického Valašského extenzivního sadu ve Vsetíně se nachází vkusná novostavba rodinného domu, která vzešla z pera studia Henkai architekti. Cílem návrhu zahrady bylo podtrhnout charakter místa a přitom splnit každé přání mladé pětičlenné rodině…

výkres situace
 • A:

  Vstupní část pozemku navazuje na pojezdnou rampu, která slouží k nájezdu a zároveň parkování aut. Na jejím vrcholu je na přání investora situována kůlna pro odkládání jízdních kol. Samotná rampa je zespodu i shora lemována opěrnými zdmi s kamenným obložením. Těžko přístupné části pozemku jsou zatravněny květnatými směsi, které vyžadují minimální údržbu omezující se na tři seče ročně. Nad horní opěrnou zdí jsou vysázeny ovocné keře, opěrka tedy zároveň slouží jako jakýsi vyvýšený záhon pro celoroční sběr ovoce.

 • B:

  Spojnicí mezi vstupem a zbylou částí zahrady je "visuté" schodiště z modřínového masivu (materiál totožný se stávající terasou). Prostory vzniklé rozdělením plochy schodištěm dávají vzniknout záhonům trvalek prosperujících v polostínu sadu, skrze které uživatel při pohybu zahradou prochází.

 • C:

  Pobytová plocha stávající terasy je rozšířena o dlažbu ze štípaného kamene (místní pískovec), která je ze západu uzavřena vyvýšeným záhonem zapuštěným do svahu. Dlažba pokračuje kolem západní fasády domu, za kterou je situován venkovní sklep pro uskladnění potravin. Na dlažbu navazuje pobytový trávník, který tvoří jedinou intenzivně udržovanou plochu zeleně. Trávník je směrem do svahu lemován trvalkovým záhonem. Ten tvoří proměnlivý prvek zeleně viditelný z domu.

 • D:

  Pergola tvoří uzavřenou část zahrady, která je v pohledu od domu částečně vizuálně skrytá předsazenými trvalkami. Zároveň je situována tak, aby poskytovala výhled ze zahrady do údolí Jaseneckého potoka. Svým tvaroslovím a materiálem navazuje na novostavbu domu a vytváří tak prvek, který celkový koncept zahrady doplňuje, nikoliv ruší. Ze západu je pergola od sousedního pozemku oddělena volně rostoucím živým plotem. Tím tvoří objekt, ze kterého lze dobře vidět a přitom nebýt viděn.

 • E:

  Odlehlou část zahrady dotváří koupací káď, která je vsazena do dřevěného mola, jež vytváří malý pobytový prostor s nulovým spádem. Ze západu a severu je toto meditační místo vizuálně odcloněno navrženými keři, otevřeno je pouze směrem k oknu v západní fasádě domu a hlavní pobytové ploše.

Zahradní architekt Radim Živocký - Zahrada ve starém sadu

Pohled z navržené pergoly do zahrady.

Zahradní architekt Radim Živocký - Zahrada ve starém sadu

Navrženou pískovcovou dlažbu ohraničuje vyvýšený záhon. Mezi pergolou a dlažbou je jediná intenzivně udržovaná plocha zeleně - pobytový trávník.

Zahradní architekt Radim Živocký - Zahrada ve starém sadu
Zahradní architekt Radim Živocký - Zahrada ve starém sadu

Koupací káď za domem vytváří meditační místo, které je ukryto mezi původními stromy starého sadu.

Zahradní architekt Radim Živocký - Zahrada ve starém sadu

Pohled na pozemek od ulice. Opěrné zdi jsou obloženy místním pískovcem, tím terénní rozdíly působí nenásilně.

Reference

"Děkujeme za přátelskou a ochotnou spolupráci, která vyústila v návrh zahrady, jež i přes složitý terén působí přirozeně, zapadá do okolní krajiny a přitom je moderní. Těžko přístupná místa jsou navržena tak, aby vyžadovala minimální údržbu. Práce s terénem vytváří vkusné pobytové plochy. Součástí spolupráce byl i praktický workshop, kde nám Radim ukázal, jak pečovat o naše staré stromy tak, aby v zahradě zůstaly co nejdéle."

Korejčíkovi, Vsetín